Latest Activity

Brother: Allan Cortez posted a blog post

HACIA DIOS POR LA CIENCIA Y EL AMOR..

76. Purgatory - according to theology of some traditional Christian denominations, the place of temporary punishment reserved for the penitent souls that had their sins forgiven on Earth. The Spirit Doctrine DOES NOT subscribe to this.77. Psychometry - a psychic gift with which the medium is able to sense the history of an object by holding it, or the past of a person by simply touching or shaking hands with the person.78. Regression (Past Lives) - psychological therapy by which persons under…See More
Sep 10
Brother: Allan Cortez posted a blog post

Father ...thank you for loving us enough to teach us your paths and your ways.

Father ...thank you for loving us enough to teach us your paths and your ways...give us the grace and courage to walk upon the paths you have shown us.....More about walking with God....Make me know Your ways, O LORD; Teach me Your paths. Lead me in Your truth and teach me, For You are the God of my salvation; For You I wait all the day. Psalms 25:4-5James 1:5 But if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all generously and without reproach, and it will be given to him.Job…See More
Sep 8
Valentina Moza posted a blog post

EXPOSING AND DESTROYING WITCHCRAFT!

Hello everyone,I have information about spiritual warfare on my website:http://www.valentinabestmusic.net/spiritual-warfare-daily.htmlincluding very informative and educational material about destroying witchcraft and dangers of the occult.Please read gospel tracts entitled: "Exposing And Destroying Witchcraft!" "Dangers Of The Occult: Exposed!" and "You Can Be Set Free!" at:…See More
Sep 5
Henry Lopez is now a member of One Mind One Heart
Sep 5
Brother: Allan Cortez posted a blog post

Apostol Pedro.

"....... sa malalim at malawak na pang-unawa, sa bukas na kaisipan, sa pag-ibig sa inyong mga puso duon masusumpungan ang tunay na pagkaunawa sa pananampalataya, ......."Sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Anak at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ako Apostol Pedro xxxxxxxx Aming inihahayo at ipinagkakaloob ang liwanag at kapayapaan sa buhay ng lahat at bawa't isa, at muli sa pamamagitan ng kaloob ng dakilang Dios Ama, purihin nawa ang kaniyang pangalan, ay matanggap at tanggapin ang mga…See More
Sep 5
Brother: Allan Cortez posted blog posts
Sep 3
Valentina Moza updated their profile
Aug 29
Valentina Moza updated their profile photo
Aug 29
Brother: Allan Cortez shared their photo on Facebook
Aug 29
Brother: Allan Cortez shared their photo on Facebook
Aug 29
Brother: Allan Cortez shared their photo on Facebook
Aug 29
Brother: Allan Cortez shared their photo on Facebook
Aug 29
Brother: Allan Cortez shared their photo on Facebook
Aug 29
Brother: Allan Cortez shared their photo on Facebook
Aug 29
Valentina Moza is now a member of One Mind One Heart
Aug 29
Brother: Allan Cortez posted a blog post

HAING ARALIN: ANG IISANG DIOS

HAING ARALIN: ANG IISANG DIOS1. Ano ang pasimula ng Dios? Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. [Juan 1:1]2. Paano nakikilala ang kaharian ng Dios? Sapagka't ang kaharian ng Dios ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. [1 Cor. 4: 20], .... Sapagka't ang kaharian ng Dios ay hindi ang pagkain at paginom, kundi ang katuwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. [Roma 14: 17]3. Papaano nakikilala ang kapangyarihan ng Dios? Ang lahat ng…See More
Aug 26

Members

 

Photos

Loading…

Blog Posts

HACIA DIOS POR LA CIENCIA Y EL AMOR..

Posted by Brother: Allan Cortez on September 10, 2014 at 11:06am 0 Comments

76. Purgatory - according to theology of some traditional Christian denominations, the place of temporary punishment reserved for the penitent souls that had their sins forgiven on Earth. The Spirit Doctrine DOES NOT subscribe to this.

77. Psychometry - a psychic gift with which the medium is able to sense the history of an object by holding it, or the past of a person by simply touching or shaking hands with the person.

78. Regression (Past Lives) - psychological therapy by…

Continue

Father ...thank you for loving us enough to teach us your paths and your ways.

Posted by Brother: Allan Cortez on September 8, 2014 at 3:23pm 0 Comments

Father ...thank you for loving us enough to teach us your paths and your ways...give us the grace and courage to walk upon the paths you have shown us.....More about walking with God....

Make me know Your ways, O LORD; Teach me Your paths. Lead me in Your truth and teach me, For You are the God of my salvation; For You I wait all the day. Psalms 25:4-5

James 1:5

But if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all generously and without reproach, and it…

Continue

Apostol Pedro.

Posted by Brother: Allan Cortez on September 5, 2014 at 9:30am 0 Comments

"....... sa malalim at malawak na pang-unawa, sa bukas na kaisipan, sa pag-ibig sa inyong mga puso duon masusumpungan ang tunay na pagkaunawa sa pananampalataya, ......."

Sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Anak at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ako Apostol Pedro

xxxxxxxx

Aming inihahayo at ipinagkakaloob ang liwanag at kapayapaan sa buhay ng lahat at bawa't isa, at muli sa pamamagitan ng kaloob ng dakilang Dios Ama, purihin nawa ang kaniyang pangalan, ay matanggap at…

Continue

“ANG PAGSAMBA SA DIYOS SA ESPIRITU AT KATOTOHANAN”

Posted by Brother: Allan Cortez on September 3, 2014 at 7:56pm 0 Comments

"The True worshiper of God"

ANG PAGSAMBA SA DIYOS SA ESPIRITU AT KATOTOHANAN

According to “Belief In God”- By Juan Alvear

“Datapuwat dumarating ang oras, at ngayon nga, na sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa espiritu at katotohananan: Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa kaniya” - Juan 4:23-24

Nararapat lamang alamin muna natin ang pagka Diyos ng Diyos upang malaman natin kung ano nga ang pagkakalam natin kung ano ang Diyos? Upang…

Continue
 
 
 

© 2014   Created by Brother: Allan Cortez.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service